Beste Leden,
Het zijn vreemde tijden, de eerste zomersedagen laten al van zich horen, maar we moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Dit terwijl ons watersportinstinct roept om er met de boot op uit te gaan. We hopen dan ook dat jullie allen in goede gezondheid verblijven.

Middels dit bericht willen wij jullie informeren over de impact van de maatregelen, hoe wij daar als vereniging mee omdienen te gaan en willen we enkele vragen in het algemeen beantwoorden die ons als bestuur bereiken. We vatten hieronder puntsgewijs het e.e.a. samen. Heeft u na dit bericht nog vragen dan kunt u deze altijd aan het bestuur richten. Lees dit bericht wel in z’n geheel door s.v.p.!

Haven/vereniging algemeen
We vallen naast de algemene maatregelen als haven/vereniging onder twee verordeningen te weten Sport en Recreatie. We roepen alle leden daarom op de richtlijnen goed op te volgen, omdat deze snel kunnen wijzigen verwijzen we jullie voor de exacte teksten naar de bronnen van de officiele instanties op internet. Het geen we hieronder benoemen zijn slechts enkele elementen. Het niet naleven kan voor u zelf en voor de vereniging net als ieder ander persoon/bedrijf/vereniging etc. duur komen te staan met niet te mistane boetes. 

Is de haven open/mag ik gewoon de haven in en uitvaren? 
Doordat onze vereniging enkel ligplaatsen bied aan vaste leden en we geen passanten ontvangen, kan ieder lid gewoon de haven betreden en naar zijn of haar boot. Op de haven gelden net als in het hele land de algemene Richtlijnen, zoals de 1,5 meter, we roepen alle leden op deze RIVM richtlijnen/maatregelen ook op de haven te handhaven. 
Bent u verkouden of ziek, blijf dan ook thuis, voor uw eigen gezondheid en die van de andere leden. De haven is net zo min als de bouwmarkt, supermarkt, etc. op zo’n moment een uitje.

Varen is in basis toegestaan, wel gelden er strikte regels, waarop ook handhaving plaats vind. Zo mag u met uw directe gezinsleden/hetzelfde huishouden gewoon varen, overnachten is momenteel niet toegestaan. Maar gaat u varen met niet gezinsleden, zoals vrienden, dan dient ook op de boot de 1,5 meter gehandhaaft worden. 

Verder zijn er verschillen per stad en regio in bedieningstijden van bruggen, welk water wel of niet bevaren mag worden etc., plan uw vaart dus goed en voorkom verrassingen.

Overnachten op de boot in de haven
Tot 10 mei is in onze regio overnachten op de boot niet toegestaan, dus ook niet op de haven. Ook hier gelden per regio verschillen, heeft of had u plannen om bv met de mei vakantie toch naar een andere regio te varen, dan raden wij u aan, u vooraf goed te informeren, wat er in de betreffende regio wel of niet is toegestaan. Ook adviseren we iedereen de verdere berichtgeving hierover te volgen.

Santair wc/douche ruimte
Vanuit de verordeningen is het verboden gezamenlijke sanitaire ruimtes aan te bieden, i.v.m. mogelijke contact besmetting. Alle Sanitair ruimtes op de haven zijn en blijven zolang deze veroderingen gelden gesloten en zijn ook niet te openen.

Zelfwerkzaamheden
De verplichte zelfwerkzaamheden komen tot 1 juni te vervallen, in mei zullen we afhankelijk van de dan nog geldende maatregelen kijken naar de periode juni en gedurende de zomer voor de periode erna. 
Gezien de natuur geen rekening houdt met Corona en het gras gewoon door groeit, zijn we blij met de spontane aanbieding van enkele leden om het gras te komen maaien, dit kunnen we echter niet lang op de schouders van slechts enkele leden laten rusten. We doen als bestuur daarom een oproep aan leden om zich te melden om vrijwillig te helpen bij het maaien van het gras en het afsteken van het gras langs de algemene loop paden. Uiteraard zullen we verzorgen dat materialen schoon en beschikbaar zijn en gezien de grote van het terrein zal de 1,5 meter afstand ook ruim gehanteerd worden.
Omdat deze vrijwillige inzet wel enige coordinatie nodig heeft vragen we leden zich echt eerst te melden, melden kan bij de voorzitter.

Onderhoud ligplaats
Zoals al aangegeven houdt het gras geen rekening met Corona, zo ook het onkruid niet. U dient uw ligplaats gewoon onkruid vrij te houden, vanaf mei zal er maandelijs worden geschouwd. Hoewel middelen beschikbaar zijn op de haven, roepen we in basis iedereen op hiervoor zelf middelen van huis mee te nemen en deze klus niet op te sparen tot het laatste weekend van de maand. Heeft u thuis geen spullen om uw ligplaats onkruid vrij te maken, neem dan voorzorgsmaatregelen mee zoals wegwerp handschoenen, alcoholdoekjes of andere ontsmettende middelen, om voor en na gebruik de spullen te reinigen.
Bent u ziek en moet u volgens de richtlijnen thuis blijven, informeer dan tijdig het bestuur, zodat u voor die maand een vrijstelling van het ligplaats onderhoud krijgt. 

Drinkwater
Het drinkwater is en zal via de tappunten beschikbaar zijn/blijven, omdat gebruik hiervan op onze haven toch altijd al met eigen middelen plaats vind. Ook de legionella bestrijding die daar bij hoort gaat gewoon door. Wel adviseren we iedereen goed na te denken over het tap water en het gebruik aan boord, mogelijk gaat u later varen dan normaal of minder vaak, let dus goed op de kwaliteit van het water aan boord.

Evenementen
Alle evenementen zijn tot nader orde afgelast, ook als eind april er een versoepling komt, vinden wij het als bestuur niet gepast om dan direct in mei het jaarlijkse Vissen en Barbecue te houden. Hopelijk kunnen we vanaf september de evenementen weer veilig organiseren.

Koffiehok en Kantine
Ook voor het koffiehok en de kantine geldt dat deze tot nader orde in z’n geheel gesloten blijven. Voor de kantine betekend dit concreet dat ook deze hopelijk in september weer kan openen. Mochten de maatregelen eerder versoepeld worden, zullen we de opening van het koffiehok tussentijds evalueren en u hierover informeren.

Gebruik Helling/Hellen
Zolang de hellingcommissie en u zelf in goede gezondheid verkeerd en de instructies goed opgevolgd worden, kan het hellen gewoon door gaan. Tijdens het hellen en bij het werken aan uw boot op de helling dient u ook rekening te houden met de algemeen geldende regels zoals de 1,5 meter afstand. 

Financiële impact
Net als vele sportverenigingen heeft dit uiteraard ook een financiële impact voor onze vereniging, toch hoeven wij op dit moment nog geen gebruik te maken van enige (overheids)regelingen. We zijn een gezonde vereniging en het strakke financiële beleid welke we reeds jarenlang hanteren betaald zich nu uit, we kunnen een stootje hebben. Als bestuur houden we dit uiteraard nauwlettend in de gaten. 

ALV tot nader orde uitgesteld
Ook de reeds eerder uitgestelde ALV zal geen doorgang vinden in april en is tot nader orde uitgesteld. Vanuit de overheid komt er een spoed wet, waarmee de verplichte periode waarin de ALV gehouden zou moeten worden met 6 maanden verlengt wordt, dit geldt niet alleen voor verenigingen maar ook in het bedrijfsleven en voor VVE’s. Daarnaast zal de spoedwet voorzien in de mogelijkheid om de ALV digitaal te mogen houden. We preferen een fysieke ALV, maar mochten de maatregelen in het tweede deel van jaar aanhouden, zullen we hier wellicht toch gebruik van moeten maken.

Aanvullend aan deze wettelijke mogelijkheid heeft ons dit als bestuur aan het denken gezet en zullen wij de mogelijkheid om in de toekomst een ALV digitaal en/of hybride (hybride is een combinatie van fysiek en digitaal) te kunnen houden, als voorstel inbrengen in de ALV, nadat de spoedwet is verlopen, is dit noodzakelijk om deze mogelijkheden in de toekomst ook te kunnen benutten, hopelijk zullen we het nooit meer nodig hebben om de huidige redenen, maar we zien zeker mogelijkheden in een hybride vorm, waardoor leden een extra mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de ALV. Daarnaast wordt de samenleving steeds digitaler, dus deze optie kan sowieso geen kwaad. Een bijkomstig voordeel is dat onze nieuwe statuten nog langs de notaris moeten na de ALV, dus deze optie kunnen we mits aangenomen door de ALV nog precies op tijd toevoegen.

Zijn er na het lezen van dit bericht toch nog vragen, neem dan contact op met het bestuur.
Laten we met z’n alle de maatregelen goed opvolgen hopelijk kunnen we van de zomer dan toch nog enigzins genieten van de watersport.
Let goed op u zelf en uw naasten en blijf in goede gezondheid.

Het bestuur WVL.