Statuten voor een vereniging zijn vastgelegd via de notaris en worden niet vaak of snel aangepast. Aanvullend heeft iedere vereniging en zijn er op elke haven reglementen waar de leden zich aan dienen te houden. in de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 12 april 2019 zijn onderstaande reglementen goedgekeurd door de leden. De reglementen kunnen door het bestuur worden gewijzigd indien noodzakelijk en worden voorgelegd op een volgende ALV ter goedkeuring. Op deze pagina treft u de actuele versies.