Het bestuur bestaat uit 5 leden en komt in de maanden september t/m juni minimaal 1 x per maand bij een (vaker indien nodig). In de maanden juli en augustus komt het bestuur enkel bij een indien daar aanleiding voor is. De volgende bestuursvergadering kunt u hier terug vinden. Bij iedere bestuursvergadering neemt ook de havenmeester deel, die ons over de dagelijkse gang van zaken, benodigd onderhoud etc. informeert. Tijdens een bestuursvergadering is er altijd de mogelijkheid om bij aanvang als lid gebruik te maken van de zo genoemde inloop. Zo kunt u in persoon het bestuur een vraag stellen, een mutatie doorgeven etc.. Daarnaast kunt u ook digitaal uw vraag indienen, klik dan hier.

Bestuurslid – Voorzitter
Andre
Tel:
vz@wvleiden.nl
Bestuurlid – Penningmeester
John
Tel:
pm@wvleiden.nl
Bestuurslid – Secretaris
Dick
Tel:
secretaris@wvleiden.nl
Bestuurslid – Technisch Adviseur
Jan
Tel:
ta@wvleiden.nl
Bestuurslid – Technisch Adviseur
Danny
Tel:
Havenmeester
Henk
Tel:
hm@wvleiden.nl

Naast het bestuur zijn er nog de diverse commissies of taken:
– Barcommissie
– Hellingcommissie
– Evenementencommissie
– Technischecommissie
– Coördinator zelfwerkzaamheden
– Leiding zelfwerkzaamheden
– Schilders
– Kascontrolecommissie