De volgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 2 februari, aanvang 19.30 uur.

De volgende agenda wordt minimaal gehanteerd.
Agenda:

 1. Opening (inloop) 19.30 uur
 2. Vaststellen agenda
 3. Actiepuntenlijst
 4. Vaststellen notulen vorige vergadering
 5. Vergaderpunten:
  1. Ingekomen/uitgaande stukken/mededelingen
  2. Mutaties
  3. Onderwerp XyZ
  4. Onderwerp AbC
 6. Rondvraag
 7. Vaststellen volgende vergadering
 8. Sluiting vergadering