Iedere vereniging heeft statuten en reglementen nodig om zo de vereniging in goede banen te leiden. In de Algemene Leden Vergadering van 12 april 2019 is ingestemd met nieuwe statuten, onder voorbehoud van een controle door een externe adviseur van de VNM. Na de controle, zullen de nieuwe statuten via de Notaris worden vastgelegd en vervangen daarmee de oude/huidige statuten. Zolang de nieuwe statuten nog niet door de notaris zijn vastgesteld vindt u op deze pagina beide versies.

Hieronder treft u de nieuwe statuten aan, zodra deze formeel zijn vastgesteld zullen de huidige Statuten van de site worden verwijderd.