Watersportvereniging Leiden

opgericht 11 november 1964

Afsluiting van het winterseizoen

Zaterdag 18 mei hebben het winterseizoen afgesloten met een heerlijke BBQ en een topfeest met livemuziek van zanger Bart.

We wensen jullie allemaal een heerlijk vaarseizoen.

Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 12 april 2024 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging ontvangt u nog van ons.

Kerststukjes maken

Donderdag 14 december werden er kerstukjes gemaakt in de haven. Het was druk, er waren 24 leden aanwezig en gingen allemaal met een mooi kerststukje naar huis. Het was uiteraard ook erg gezellig. Hieronder de foto’s van al het moois dat is gemaakt.

Sint op bezoek in ons clubhuis

Zaterdag 2 december kwam de Sint met 3 pieten bij ons op bezoek in de haven. Wat was het een leuk feest en het was gezellig druk. Er waren 15 kinderen en zij hebben allemaal een mooi kado gekregen van de Sint.

Clubhuis/kantine weer open

Het clubhuis is weer open op zaterdagen vanaf 17:30. Behalve als er op zondag kaarten is. Ook zullen er weer rustig aan activiteiten worden georganiseerd. Altijd met inachtneming van de geldende corona maatregelen.

Als eerste activiteit zal het kaarten weer beginnen:

Zondag 31 oktober en zondag 28 november staan deze kaartzondagen gepland. Als voor deze twee dagen genoeg belangstelling is zullen er meer volgen.

Het e.e.a. ook onder evenementen is terug te vinden op deze site.

Algemene ledenvergadering 2021

Beste leden, Eerder hebben we jullie uitgenodigd voor onze ALV op 1 juli, door een fout in de agenda’s moeten we deze echter verplaatsen naar donderdag 8 juli.  

Graag nodigen we iedereen uit voor onze Algemene ledenvergadering op donderdag 8 juli om 20.00 uur.

Door de versoepelingen zien we als bestuur kans deze ALV in een hybride vorm te houden. Dit houdt in dat er maximaal 15 leden fysiek aanwezig kunnen/mogen zijn en de overige leden kunnen de vergadering digitaal/online volgen zoals we dit ook in 2020 hebben gedaan. Als bestuur zullen we leden welke geen mogelijkheid hebben tot digitale deelname voorrang geven bij het fysiek aanwezig zijn op deze ALV. Vanwege het maximum van 15 leden, geldt dat u zich vooraf dient aan te melden bij een van de leden van het bestuur. Wij zullen ruim voor de vergadering de leden laten weten of men fysiek aanwezig kan zijn.  Met vriendelijke groet, Namens het bestuur.

Versoepelingen

Beste leden,

Inmiddels zijn de eerste versoepelingen een feit en hopelijk keert de lockdown ook niet meer terug. Door de recente versoepelingen is het weer mogelijk om in de ochtend het koffiehok te openen. Al hoewel we dit vanwege de 1,5 meter maatregel zolang als nodig uitvoeren door gebruik te maken van de kantine. Maar u bent van harte welkom.

Verder is het door de versoepelingen mogelijk om de ALV dit jaar in een Hybride vorm te organiseren. Hierdoor kunnen er maximaal 15 leden fysiek aanwezig zijn tijdens de ALV.

Ook zullen we in de komende maand een werkrooster maken voor de zelfwerkzaamheden voor het tweede deel van dit jaar startende in september. De zelfwerkzaamheden zullen dus ook weer starten!

Winterhelling & Corona Update

Beste Leden,

Het vaarseizoen is ten einde en de winter meldt zich langzaam aan. Het is daarom tijd voor de loting voor de winterhelling.

Daarnaast treft u hieronder ook een update n.a.v. de laatste ontwikkelingen rondom het Corona virus en de impact op de haven/vereniging.

Winter Helling
U kunt zich d.m.v. deze link inschrijven voor de winterhelling. Het moment van hellen wijkt mogelijk nog wel af, omdat één van de twee karren nog gerepareerd moet worden. De leden die na de trekking de gelukkige zijn, zullen tijdig worden geïnformeerd. De loting zal tijdens de volgende bestuursvergadering van dinsdag 3 november plaats vinden.

Corona UPDATE:
Haven/vereniging algemeen

Dit blijft onveranderd aan onze vorige berichten. We blijven onze leden oproepen om de richtlijnen goed op te volgen. Het gaat hier immers om ieders gezondheid. 

Zelfwerkzaamheden
De verplichte zelfwerkzaamheden komen de rest van dit jaar te vervallen, de zelfwerkzaamheden zullen in het voorjaar weer hervat worden, er vanuit gaande dat dit tegen die tijd weer binnen de richtlijnen kan. In februari zal het nieuwe rooster gemaakt en verstuurd worden.

De natuur staat echter nog niet stil, we zullen daarom nog wel een oproep doen voor enkele vrijwilligers om mogelijk nog één of enkele keren het gras te maaien en voor het schoonmaken (verwijderen van bladeren) van de sloot tussen onze haven en de volkstuinen. Alles rekeninghoudend met geldende maatregelen en gepaste afstand.

Santair wc/douche ruimte
Vanuit de verordeningen is het voor sport verboden sanitair aan te bieden. Normaliter wordt het Sanitair pas gesloten, zodra het water wordt afgesloten voor de winter. Dit is nu vervroegd en het is dus niet meer mogelijk om hier gebruik van te maken. 

Drinkwater

Het drinkwater zal na de winterhelling zoals iedere winter weer worden afgesloten. Corona heeft hier verder geen invloed op.

Evenementen, Koffiehok en Kantine
Hoewel we in september nog de hoop hadden met beperkingen toch weer enige evenementen te kunnen organiseren en we er ook nog vanuit gingen dat de kantine met inachtneming van de maatregelen open kon, is dit helaas snel anders gebleken. Tot nader orde dus geen opening van de kantine en ook geen evenementen. 

Ook het koffiehok blijft ook tot nader orde gesloten, zodra het binnen de richtlijnen weer mogelijk is zullen we dit uiteraard naar u communiceren. Hoewel de signalen voor het restant van 2020 uiterst somber zijn.

Financieel
Nu het allemaal langer duurt en we ook niet met beperkingen open kunnen met de kantine en het koffiehok en met de verwachting dat dit tot in december doorloopt, lopen we uiteraard wel inkomsten mis. Daarnaast zijn er extra kosten door afschrijvingen op producten die qua houdbaarheid niet meer te verkopen zijn. Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en heeft dit geen directe gevolgen. Naar mate de maatregelen langer duren en ook volgend jaar nog van toepassing zijn, heeft dit natuurlijk wel een financiele uitwerking, maar hier zullen we als bestuur dus ook in de begroting van 2021, 2022 en jaren daarna rekening mee houden.

Een andere geruststelling voor u is dat de tarieven ongewijzigd blijven voor 2021, zoals besloten tijdens de ALV. Er is ondanks het mislopen van eerder genoemde inkomsten ook geen aanleiding dit alsnog te overwegen.

Overheidssteun
Nu vraagt u zich wellicht af of wij geen recht hebben op overheidssteun. De steun vanuit de overheid richting de sport is erg minimaal, er zijn momenteel geen regelingen waar wij als vereniging voor in aanmerkingen komen. Hoewel we dit uiteraard in de gaten zullen houden, zullen we als vereniging ook geen onnodig beroep doen op steun die elders harder nodig is.

Wachtlijst
Zoals velen wellicht al op de website hebben gezien is een postief Corona effect voor onze vereniging de aanwas van nieuwe leden en daarmee de langste wachtlijst sinds jaren. De watersport is door de corona crisis duidelijk weer een populaire tijdsbesteding geworden en we heten deze leden dan ook allen van harte welkom. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur WVL.

Update Corona & Digitale ALV 26 juni

Beste Leden,

Inmiddels zijn de eerste versoepelingen een feit. Zo mag er in onze regio (maar gelukkig in steeds regio’s) weer overnacht worden op de eigen boot mits eigen voorzieningen aanwezig zijn.

En de vooruitzichten stellen meer versoepelingen in het vooruit zicht. Hier onder een korte uiteenzetting, in na volging van ons vorige bericht, wat deze versoepeling voor onze vereniging betekenen.

Haven/vereniging algemeen
Dit blijft onveranderd aan ons vorige bericht. We blijven onze leden oproepen om de richtlijnen goed op te volgen. Het gaat hier immers om ieders gezondheid. 

Overnachten op de boot
Inmiddels is overnachten in onze regio weer toegestaan, mits de boot voorzien is van eigen sanitair.

Santair wc/douche ruimte
Vanuit de verordeningen is het tot 1 juli (onder voorbehoud dat de verdere versoepeling stand houdt) verboden gezamenlijke sanitaire ruimtes aan te bieden, i.v.m. mogelijke contact besmetting. Alle Sanitair ruimtes op de haven zijn en blijven zolang deze verordeningen gelden gesloten en zijn ook niet te openen.

Het is voor onze vereniging nog niet vanzelf sprekend dat de we het sanitair direct op 1 juli weer openen. Op dit moment onderzoeken we, hoe we het schoonmaken van het sanitair kunnen verzorgen, kunnen we dit met juiste middelen aan de leden zelf overlaten of gaan we gedurende deze periode hier schoonmakers voor in huren, etc. We hopen hier ruim voor 1 juli iedereen verder over te informeren.

Zelfwerkzaamheden
De verplichte zelfwerkzaamheden komen tot 1 juli te vervallen, de zelfwerkzaamheden zullen in het najaar vanaf september weer hervat worden, conform eerder verstuurd rooster. Nieuwe leden die nog niet zijn ingedeeld voor 2020 zullen de komende periode alsnog ingeroosterd worden voor de zelfwerkzaamheden vanaf september.

Door de huidige groep vrijwilligers die het grasmaaien verzorgen, blijft de haven er toch netjes en verzorgt uit zien. We zien op andere plekken, dat dit minder vanzelf sprekend is.

Namens het bestuur en uw mede leden, willen wij deze groep vrijwilligers daarom bij deze bedanken.

Onderhoud ligplaats & Drinkwater
Deze onderwerpen zijn onveranderd aan ons vorige bericht

Evenementen, Koffiehok en Kantine
Gedurende de zomer zijn er regulier al geen evenementen en is/blijft de kantine gesloten. Wel zullen we kijken of en hoe het koffiehok (maar nog meer het terras) met de 1,5 meter in acht genomen wellicht weer gebruikt kunnen worden. Het e.e.a. zal mede afhangen van de schoonmaak van het sanitair.

Met de verwachte versoepeling dat de sport kantines in september weer open mogen zullen we, zodra dit zeker is. De opening van de kantine en de eerste evenementen snel met jullie delen.

Gebruik Helling/Hellen
Iedereen houdt zich goed aan de afspraken en we zijn dus ook blij om te zien dat het werk op de helling door kan gaan. Met dank aan de hellingcommissie.

Financiële impact
Onveranderd aan ons vorige bericht, heeft dit uiteraard consequenties voor onze inkomsten, met de aankomende versoepelingen in het zicht. Zullen we geen gebruik hoeven te maken van enige overheidsregeling. 

ALV digitaal vrijdag 26 juni 2020
Er is een noodwet aangenomen, die het bedrijven en verenigingen zoals de onze in staat stelt om een aandeelhoudersvergadering of in ons geval een Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te houden.

Als bestuur hebben we besloten, hier gebruik van te maken. Het is immers te onzeker wanneer we wel alle leden in onze kantine kunnen en mogen uitnodigen. We zullen de komende weken daarom iedereen voor een digitale ALV uitnodigen. Leden die geen digitale mogelijkheden hebben, zullen we de mogelijkheid geven vooraf per post hun stem en of punten in te brengen.

Hoe dit precies in z’n werk gaat zullen we de komende periode uitwerken en aan u communiceren. Noteer 26 juni 19.30 uur alvast in uw agenda, voor de digitale ALV van de WVL.

Zijn er na het lezen van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met het bestuur.

We zien dat het opvolgen van de maatregelen zich terug betaald in versoepelingen. Laten we dit met z’n alle volhouden en de maatregelen goed opvolgen hopelijk kunnen we van de zomer dan toch volledig genieten van de watersport.

Let goed op u zelf en uw naasten en blijf in goede gezondheid.

Het bestuur WVL.

Update n.a.v. Corona maatregelen

Beste Leden,
Het zijn vreemde tijden, de eerste zomersedagen laten al van zich horen, maar we moeten zoveel mogelijk binnen blijven. Dit terwijl ons watersportinstinct roept om er met de boot op uit te gaan. We hopen dan ook dat jullie allen in goede gezondheid verblijven.

Middels dit bericht willen wij jullie informeren over de impact van de maatregelen, hoe wij daar als vereniging mee omdienen te gaan en willen we enkele vragen in het algemeen beantwoorden die ons als bestuur bereiken. We vatten hieronder puntsgewijs het e.e.a. samen. Heeft u na dit bericht nog vragen dan kunt u deze altijd aan het bestuur richten. Lees dit bericht wel in z’n geheel door s.v.p.!

Haven/vereniging algemeen
We vallen naast de algemene maatregelen als haven/vereniging onder twee verordeningen te weten Sport en Recreatie. We roepen alle leden daarom op de richtlijnen goed op te volgen, omdat deze snel kunnen wijzigen verwijzen we jullie voor de exacte teksten naar de bronnen van de officiele instanties op internet. Het geen we hieronder benoemen zijn slechts enkele elementen. Het niet naleven kan voor u zelf en voor de vereniging net als ieder ander persoon/bedrijf/vereniging etc. duur komen te staan met niet te mistane boetes. 

Is de haven open/mag ik gewoon de haven in en uitvaren? 
Doordat onze vereniging enkel ligplaatsen bied aan vaste leden en we geen passanten ontvangen, kan ieder lid gewoon de haven betreden en naar zijn of haar boot. Op de haven gelden net als in het hele land de algemene Richtlijnen, zoals de 1,5 meter, we roepen alle leden op deze RIVM richtlijnen/maatregelen ook op de haven te handhaven. 
Bent u verkouden of ziek, blijf dan ook thuis, voor uw eigen gezondheid en die van de andere leden. De haven is net zo min als de bouwmarkt, supermarkt, etc. op zo’n moment een uitje.

Varen is in basis toegestaan, wel gelden er strikte regels, waarop ook handhaving plaats vind. Zo mag u met uw directe gezinsleden/hetzelfde huishouden gewoon varen, overnachten is momenteel niet toegestaan. Maar gaat u varen met niet gezinsleden, zoals vrienden, dan dient ook op de boot de 1,5 meter gehandhaaft worden. 

Verder zijn er verschillen per stad en regio in bedieningstijden van bruggen, welk water wel of niet bevaren mag worden etc., plan uw vaart dus goed en voorkom verrassingen.

Overnachten op de boot in de haven
Tot 10 mei is in onze regio overnachten op de boot niet toegestaan, dus ook niet op de haven. Ook hier gelden per regio verschillen, heeft of had u plannen om bv met de mei vakantie toch naar een andere regio te varen, dan raden wij u aan, u vooraf goed te informeren, wat er in de betreffende regio wel of niet is toegestaan. Ook adviseren we iedereen de verdere berichtgeving hierover te volgen.

Santair wc/douche ruimte
Vanuit de verordeningen is het verboden gezamenlijke sanitaire ruimtes aan te bieden, i.v.m. mogelijke contact besmetting. Alle Sanitair ruimtes op de haven zijn en blijven zolang deze veroderingen gelden gesloten en zijn ook niet te openen.

Zelfwerkzaamheden
De verplichte zelfwerkzaamheden komen tot 1 juni te vervallen, in mei zullen we afhankelijk van de dan nog geldende maatregelen kijken naar de periode juni en gedurende de zomer voor de periode erna. 
Gezien de natuur geen rekening houdt met Corona en het gras gewoon door groeit, zijn we blij met de spontane aanbieding van enkele leden om het gras te komen maaien, dit kunnen we echter niet lang op de schouders van slechts enkele leden laten rusten. We doen als bestuur daarom een oproep aan leden om zich te melden om vrijwillig te helpen bij het maaien van het gras en het afsteken van het gras langs de algemene loop paden. Uiteraard zullen we verzorgen dat materialen schoon en beschikbaar zijn en gezien de grote van het terrein zal de 1,5 meter afstand ook ruim gehanteerd worden.
Omdat deze vrijwillige inzet wel enige coordinatie nodig heeft vragen we leden zich echt eerst te melden, melden kan bij de voorzitter.

Onderhoud ligplaats
Zoals al aangegeven houdt het gras geen rekening met Corona, zo ook het onkruid niet. U dient uw ligplaats gewoon onkruid vrij te houden, vanaf mei zal er maandelijs worden geschouwd. Hoewel middelen beschikbaar zijn op de haven, roepen we in basis iedereen op hiervoor zelf middelen van huis mee te nemen en deze klus niet op te sparen tot het laatste weekend van de maand. Heeft u thuis geen spullen om uw ligplaats onkruid vrij te maken, neem dan voorzorgsmaatregelen mee zoals wegwerp handschoenen, alcoholdoekjes of andere ontsmettende middelen, om voor en na gebruik de spullen te reinigen.
Bent u ziek en moet u volgens de richtlijnen thuis blijven, informeer dan tijdig het bestuur, zodat u voor die maand een vrijstelling van het ligplaats onderhoud krijgt. 

Drinkwater
Het drinkwater is en zal via de tappunten beschikbaar zijn/blijven, omdat gebruik hiervan op onze haven toch altijd al met eigen middelen plaats vind. Ook de legionella bestrijding die daar bij hoort gaat gewoon door. Wel adviseren we iedereen goed na te denken over het tap water en het gebruik aan boord, mogelijk gaat u later varen dan normaal of minder vaak, let dus goed op de kwaliteit van het water aan boord.

Evenementen
Alle evenementen zijn tot nader orde afgelast, ook als eind april er een versoepling komt, vinden wij het als bestuur niet gepast om dan direct in mei het jaarlijkse Vissen en Barbecue te houden. Hopelijk kunnen we vanaf september de evenementen weer veilig organiseren.

Koffiehok en Kantine
Ook voor het koffiehok en de kantine geldt dat deze tot nader orde in z’n geheel gesloten blijven. Voor de kantine betekend dit concreet dat ook deze hopelijk in september weer kan openen. Mochten de maatregelen eerder versoepeld worden, zullen we de opening van het koffiehok tussentijds evalueren en u hierover informeren.

Gebruik Helling/Hellen
Zolang de hellingcommissie en u zelf in goede gezondheid verkeerd en de instructies goed opgevolgd worden, kan het hellen gewoon door gaan. Tijdens het hellen en bij het werken aan uw boot op de helling dient u ook rekening te houden met de algemeen geldende regels zoals de 1,5 meter afstand. 

Financiële impact
Net als vele sportverenigingen heeft dit uiteraard ook een financiële impact voor onze vereniging, toch hoeven wij op dit moment nog geen gebruik te maken van enige (overheids)regelingen. We zijn een gezonde vereniging en het strakke financiële beleid welke we reeds jarenlang hanteren betaald zich nu uit, we kunnen een stootje hebben. Als bestuur houden we dit uiteraard nauwlettend in de gaten. 

ALV tot nader orde uitgesteld
Ook de reeds eerder uitgestelde ALV zal geen doorgang vinden in april en is tot nader orde uitgesteld. Vanuit de overheid komt er een spoed wet, waarmee de verplichte periode waarin de ALV gehouden zou moeten worden met 6 maanden verlengt wordt, dit geldt niet alleen voor verenigingen maar ook in het bedrijfsleven en voor VVE’s. Daarnaast zal de spoedwet voorzien in de mogelijkheid om de ALV digitaal te mogen houden. We preferen een fysieke ALV, maar mochten de maatregelen in het tweede deel van jaar aanhouden, zullen we hier wellicht toch gebruik van moeten maken.

Aanvullend aan deze wettelijke mogelijkheid heeft ons dit als bestuur aan het denken gezet en zullen wij de mogelijkheid om in de toekomst een ALV digitaal en/of hybride (hybride is een combinatie van fysiek en digitaal) te kunnen houden, als voorstel inbrengen in de ALV, nadat de spoedwet is verlopen, is dit noodzakelijk om deze mogelijkheden in de toekomst ook te kunnen benutten, hopelijk zullen we het nooit meer nodig hebben om de huidige redenen, maar we zien zeker mogelijkheden in een hybride vorm, waardoor leden een extra mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de ALV. Daarnaast wordt de samenleving steeds digitaler, dus deze optie kan sowieso geen kwaad. Een bijkomstig voordeel is dat onze nieuwe statuten nog langs de notaris moeten na de ALV, dus deze optie kunnen we mits aangenomen door de ALV nog precies op tijd toevoegen.

Zijn er na het lezen van dit bericht toch nog vragen, neem dan contact op met het bestuur.
Laten we met z’n alle de maatregelen goed opvolgen hopelijk kunnen we van de zomer dan toch nog enigzins genieten van de watersport.
Let goed op u zelf en uw naasten en blijf in goede gezondheid.

Het bestuur WVL.

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén