opgericht 11 november 1964

Categorie: Nieuws Pagina 1 van 2

Nederlands Elftal

Afgelopen zaterdag werd er met een aantal leden gekeken naar de wedstrijd en de sfeer was geweldig. Gelukkig werd er gewonnen.

Woensdag 10 juli is de wedstrijd Nederland – Engeland ook weer te zien in het clubhuis.

U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur., in het oranje natuurlijk.

EK-voetbal

Zaterdag 6 juli zijn jullie allemaal van harte welkom in onze kantine om gezellig met elkaar voetbal te kijken.

21.00 uur Nederland tegen Turkije

We zijn open om 18.00, dus nodig vrienden en familie uit en kom gezellig een drankje drinken🍺🍺🥳🥳

Afsluiting van het winterseizoen

Zaterdag 18 mei hebben het winterseizoen afgesloten met een heerlijke BBQ en een topfeest met livemuziek van zanger Bart.

We wensen jullie allemaal een heerlijk vaarseizoen.

Algemene Leden Vergadering

Vrijdag 12 april 2024 is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging ontvangt u nog van ons.

Kerststukjes maken

Donderdag 14 december werden er kerstukjes gemaakt in de haven. Het was druk, er waren 24 leden aanwezig en gingen allemaal met een mooi kerststukje naar huis. Het was uiteraard ook erg gezellig. Hieronder de foto’s van al het moois dat is gemaakt.

Sint op bezoek in ons clubhuis

Zaterdag 2 december kwam de Sint met 3 pieten bij ons op bezoek in de haven. Wat was het een leuk feest en het was gezellig druk. Er waren 15 kinderen en zij hebben allemaal een mooi kado gekregen van de Sint.

Clubhuis/kantine weer open

Het clubhuis is weer open op zaterdagen vanaf 17:30. Behalve als er op zondag kaarten is. Ook zullen er weer rustig aan activiteiten worden georganiseerd. Altijd met inachtneming van de geldende corona maatregelen.

Als eerste activiteit zal het kaarten weer beginnen:

Zondag 31 oktober en zondag 28 november staan deze kaartzondagen gepland. Als voor deze twee dagen genoeg belangstelling is zullen er meer volgen.

Het e.e.a. ook onder evenementen is terug te vinden op deze site.

Algemene ledenvergadering 2021

Beste leden, Eerder hebben we jullie uitgenodigd voor onze ALV op 1 juli, door een fout in de agenda’s moeten we deze echter verplaatsen naar donderdag 8 juli.  

Graag nodigen we iedereen uit voor onze Algemene ledenvergadering op donderdag 8 juli om 20.00 uur.

Door de versoepelingen zien we als bestuur kans deze ALV in een hybride vorm te houden. Dit houdt in dat er maximaal 15 leden fysiek aanwezig kunnen/mogen zijn en de overige leden kunnen de vergadering digitaal/online volgen zoals we dit ook in 2020 hebben gedaan. Als bestuur zullen we leden welke geen mogelijkheid hebben tot digitale deelname voorrang geven bij het fysiek aanwezig zijn op deze ALV. Vanwege het maximum van 15 leden, geldt dat u zich vooraf dient aan te melden bij een van de leden van het bestuur. Wij zullen ruim voor de vergadering de leden laten weten of men fysiek aanwezig kan zijn.  Met vriendelijke groet, Namens het bestuur.

Versoepelingen

Beste leden,

Inmiddels zijn de eerste versoepelingen een feit en hopelijk keert de lockdown ook niet meer terug. Door de recente versoepelingen is het weer mogelijk om in de ochtend het koffiehok te openen. Al hoewel we dit vanwege de 1,5 meter maatregel zolang als nodig uitvoeren door gebruik te maken van de kantine. Maar u bent van harte welkom.

Verder is het door de versoepelingen mogelijk om de ALV dit jaar in een Hybride vorm te organiseren. Hierdoor kunnen er maximaal 15 leden fysiek aanwezig zijn tijdens de ALV.

Ook zullen we in de komende maand een werkrooster maken voor de zelfwerkzaamheden voor het tweede deel van dit jaar startende in september. De zelfwerkzaamheden zullen dus ook weer starten!

Winterhelling & Corona Update

Beste Leden,

Het vaarseizoen is ten einde en de winter meldt zich langzaam aan. Het is daarom tijd voor de loting voor de winterhelling.

Daarnaast treft u hieronder ook een update n.a.v. de laatste ontwikkelingen rondom het Corona virus en de impact op de haven/vereniging.

Winter Helling
U kunt zich d.m.v. deze link inschrijven voor de winterhelling. Het moment van hellen wijkt mogelijk nog wel af, omdat één van de twee karren nog gerepareerd moet worden. De leden die na de trekking de gelukkige zijn, zullen tijdig worden geïnformeerd. De loting zal tijdens de volgende bestuursvergadering van dinsdag 3 november plaats vinden.

Corona UPDATE:
Haven/vereniging algemeen

Dit blijft onveranderd aan onze vorige berichten. We blijven onze leden oproepen om de richtlijnen goed op te volgen. Het gaat hier immers om ieders gezondheid. 

Zelfwerkzaamheden
De verplichte zelfwerkzaamheden komen de rest van dit jaar te vervallen, de zelfwerkzaamheden zullen in het voorjaar weer hervat worden, er vanuit gaande dat dit tegen die tijd weer binnen de richtlijnen kan. In februari zal het nieuwe rooster gemaakt en verstuurd worden.

De natuur staat echter nog niet stil, we zullen daarom nog wel een oproep doen voor enkele vrijwilligers om mogelijk nog één of enkele keren het gras te maaien en voor het schoonmaken (verwijderen van bladeren) van de sloot tussen onze haven en de volkstuinen. Alles rekeninghoudend met geldende maatregelen en gepaste afstand.

Santair wc/douche ruimte
Vanuit de verordeningen is het voor sport verboden sanitair aan te bieden. Normaliter wordt het Sanitair pas gesloten, zodra het water wordt afgesloten voor de winter. Dit is nu vervroegd en het is dus niet meer mogelijk om hier gebruik van te maken. 

Drinkwater

Het drinkwater zal na de winterhelling zoals iedere winter weer worden afgesloten. Corona heeft hier verder geen invloed op.

Evenementen, Koffiehok en Kantine
Hoewel we in september nog de hoop hadden met beperkingen toch weer enige evenementen te kunnen organiseren en we er ook nog vanuit gingen dat de kantine met inachtneming van de maatregelen open kon, is dit helaas snel anders gebleken. Tot nader orde dus geen opening van de kantine en ook geen evenementen. 

Ook het koffiehok blijft ook tot nader orde gesloten, zodra het binnen de richtlijnen weer mogelijk is zullen we dit uiteraard naar u communiceren. Hoewel de signalen voor het restant van 2020 uiterst somber zijn.

Financieel
Nu het allemaal langer duurt en we ook niet met beperkingen open kunnen met de kantine en het koffiehok en met de verwachting dat dit tot in december doorloopt, lopen we uiteraard wel inkomsten mis. Daarnaast zijn er extra kosten door afschrijvingen op producten die qua houdbaarheid niet meer te verkopen zijn. Gelukkig zijn we een financieel gezonde vereniging en heeft dit geen directe gevolgen. Naar mate de maatregelen langer duren en ook volgend jaar nog van toepassing zijn, heeft dit natuurlijk wel een financiele uitwerking, maar hier zullen we als bestuur dus ook in de begroting van 2021, 2022 en jaren daarna rekening mee houden.

Een andere geruststelling voor u is dat de tarieven ongewijzigd blijven voor 2021, zoals besloten tijdens de ALV. Er is ondanks het mislopen van eerder genoemde inkomsten ook geen aanleiding dit alsnog te overwegen.

Overheidssteun
Nu vraagt u zich wellicht af of wij geen recht hebben op overheidssteun. De steun vanuit de overheid richting de sport is erg minimaal, er zijn momenteel geen regelingen waar wij als vereniging voor in aanmerkingen komen. Hoewel we dit uiteraard in de gaten zullen houden, zullen we als vereniging ook geen onnodig beroep doen op steun die elders harder nodig is.

Wachtlijst
Zoals velen wellicht al op de website hebben gezien is een postief Corona effect voor onze vereniging de aanwas van nieuwe leden en daarmee de langste wachtlijst sinds jaren. De watersport is door de corona crisis duidelijk weer een populaire tijdsbesteding geworden en we heten deze leden dan ook allen van harte welkom. 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur WVL.

Pagina 1 van 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema door Anders Norén