Beste leden, Eerder hebben we jullie uitgenodigd voor onze ALV op 1 juli, door een fout in de agenda’s moeten we deze echter verplaatsen naar donderdag 8 juli.  

Graag nodigen we iedereen uit voor onze Algemene ledenvergadering op donderdag 8 juli om 20.00 uur.

Door de versoepelingen zien we als bestuur kans deze ALV in een hybride vorm te houden. Dit houdt in dat er maximaal 15 leden fysiek aanwezig kunnen/mogen zijn en de overige leden kunnen de vergadering digitaal/online volgen zoals we dit ook in 2020 hebben gedaan. Als bestuur zullen we leden welke geen mogelijkheid hebben tot digitale deelname voorrang geven bij het fysiek aanwezig zijn op deze ALV. Vanwege het maximum van 15 leden, geldt dat u zich vooraf dient aan te melden bij een van de leden van het bestuur. Wij zullen ruim voor de vergadering de leden laten weten of men fysiek aanwezig kan zijn.  Met vriendelijke groet, Namens het bestuur.