Onderstaand treft u onze tarieven aan, onze liggelden (m.u.v. passanten) en lidmaatschapstarieven gelden per kalanderjaar. Heeft u verdere vragen over de tarieven of een factuur neem dan contact op met de penningmeester.

OmschrijvingTarief
Lidmaatschap en liggeld
Contirbutie (aspirant) leden zonder ligplaats38,61
Contributie (aspirant) leden met ligplaats84,95
Contributie jeugdleden (jeugdlid tot 18 jaar)0,00
Begunstiger19,86
Partner lidmaatschap5,51
Inschrijving leden bij het verkrijgen van een ligplaats200,00
Inschrijving jeugdleden bij het verkrijgen van een ligplaats100,00
Liggeld water, per meter schoeiingslengte29,37
Liggeld wal63,04
Mast in de stelling7,72
Surfplank in stelling15,45
Borgsom hek sleutel12.50
Passanten
(als passant moet u lid zijn van onze vereniging en uw boot moet W.A. verzekerd zijn)
Winterpassant per meter bootlengte (oktober t/m maart)10,76
Winterpassant bijdrage niet uitvoeren zelfwerkzaamheden34,39
Zomerpassant per week – per meter0,79
Zomerpassant bijdrage per week, niet uitvoeren zelfwerkzaamheden (let op! u kunt er ook voor kiezen deel te nemen aan de zelfwerkzaamheden, dan wordt dit niet in rekening gebracht)6,37
Zomerpassant per maand – per meter3,41
Zomerpassant bijdrage per maand, niet uitvoeren zelfwerkzaamheden (let op! u kunt er ook voor kiezen deel te nemen aan de zelfwerkzaamheden, dan wordt dit niet in rekening gebracht)27,58
Liggeld voor niet leden, per meter schoeiingslengte (ofwel ligplaats en niet boorlengte), per dag. Dit tarief geldt voor leden die na opzegging ligplaats toch de boot in de haven laten liggen. Dit is dus geen zins een passanten tarief, als passant moet u lid zijn van onze vereniging.1,60
Onderhoud ligplaats en zelfwerkzaamheden
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw tweede constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd.25,00
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw derde constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd.50,00
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw vierde constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd.75,00
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw vijfde constatering van dit seizoen, bij iedere volgende constatering wordt het bedrag nogmaals met € 25,- verhoogd.100,00
Bij het schouwen d.d. XXX is uw ligplaats niet in orde bevonden. Dit is uw zesde constatering van dit seizoen, dit betekend dat u het gehele seizoen uw ligplaats niet heeft onderhouden. U dient zich daarom tevens te melden op de eerst volgende bestuursvergadering.125,00
Afkopen werkbeurt i.v.m. niet uitvoeren zelfwerkzaamheden, per werkbeurt50,00
Helling
Helling één week. Per meter lengte schip9,38
Helling twee weken . Per meter lengte schip18,75
Gebruik hogedrukspuit + afvoer vuilwater16,33
Winterhelling (november / maart) per meter
(incl.gebruik hogedrukspuit)
14,55