Het nieuws zal jullie niet ontgaan zijn, door de aanvullende maatregelen vanuit de overheid zal ook onze kantine en het koffiehok tot 6 april gesloten zijn.

Hiermee komt ook het paaskaarten van 5 april te vervallen.  

Ook zullen de zelfwerkzaamheden van 4 april worden verplaatst naar een nog nader te bepalen datum. Omdat we nu nog niet weten of na 6 april alles weer hervat kan worden, zullen we na 6 april kijken welke invloed dit heeft op het rooster van de zelfwerkzaamheden en iedereen verder informeren inzake de zelfwerkzaamheden. 

Laten we hopen dat deze maatregelen afdoende zijn en door ons steentje bij te dragen we in april weer kunnen gaan genieten van het nieuwe vaarseizoen.