Beste Leden,

Inmiddels zijn de eerste versoepelingen een feit. Zo mag er in onze regio (maar gelukkig in steeds regio’s) weer overnacht worden op de eigen boot mits eigen voorzieningen aanwezig zijn.

En de vooruitzichten stellen meer versoepelingen in het vooruit zicht. Hier onder een korte uiteenzetting, in na volging van ons vorige bericht, wat deze versoepeling voor onze vereniging betekenen.

Haven/vereniging algemeen
Dit blijft onveranderd aan ons vorige bericht. We blijven onze leden oproepen om de richtlijnen goed op te volgen. Het gaat hier immers om ieders gezondheid. 

Overnachten op de boot
Inmiddels is overnachten in onze regio weer toegestaan, mits de boot voorzien is van eigen sanitair.

Santair wc/douche ruimte
Vanuit de verordeningen is het tot 1 juli (onder voorbehoud dat de verdere versoepeling stand houdt) verboden gezamenlijke sanitaire ruimtes aan te bieden, i.v.m. mogelijke contact besmetting. Alle Sanitair ruimtes op de haven zijn en blijven zolang deze verordeningen gelden gesloten en zijn ook niet te openen.

Het is voor onze vereniging nog niet vanzelf sprekend dat de we het sanitair direct op 1 juli weer openen. Op dit moment onderzoeken we, hoe we het schoonmaken van het sanitair kunnen verzorgen, kunnen we dit met juiste middelen aan de leden zelf overlaten of gaan we gedurende deze periode hier schoonmakers voor in huren, etc. We hopen hier ruim voor 1 juli iedereen verder over te informeren.

Zelfwerkzaamheden
De verplichte zelfwerkzaamheden komen tot 1 juli te vervallen, de zelfwerkzaamheden zullen in het najaar vanaf september weer hervat worden, conform eerder verstuurd rooster. Nieuwe leden die nog niet zijn ingedeeld voor 2020 zullen de komende periode alsnog ingeroosterd worden voor de zelfwerkzaamheden vanaf september.

Door de huidige groep vrijwilligers die het grasmaaien verzorgen, blijft de haven er toch netjes en verzorgt uit zien. We zien op andere plekken, dat dit minder vanzelf sprekend is.

Namens het bestuur en uw mede leden, willen wij deze groep vrijwilligers daarom bij deze bedanken.

Onderhoud ligplaats & Drinkwater
Deze onderwerpen zijn onveranderd aan ons vorige bericht

Evenementen, Koffiehok en Kantine
Gedurende de zomer zijn er regulier al geen evenementen en is/blijft de kantine gesloten. Wel zullen we kijken of en hoe het koffiehok (maar nog meer het terras) met de 1,5 meter in acht genomen wellicht weer gebruikt kunnen worden. Het e.e.a. zal mede afhangen van de schoonmaak van het sanitair.

Met de verwachte versoepeling dat de sport kantines in september weer open mogen zullen we, zodra dit zeker is. De opening van de kantine en de eerste evenementen snel met jullie delen.

Gebruik Helling/Hellen
Iedereen houdt zich goed aan de afspraken en we zijn dus ook blij om te zien dat het werk op de helling door kan gaan. Met dank aan de hellingcommissie.

Financiële impact
Onveranderd aan ons vorige bericht, heeft dit uiteraard consequenties voor onze inkomsten, met de aankomende versoepelingen in het zicht. Zullen we geen gebruik hoeven te maken van enige overheidsregeling. 

ALV digitaal vrijdag 26 juni 2020
Er is een noodwet aangenomen, die het bedrijven en verenigingen zoals de onze in staat stelt om een aandeelhoudersvergadering of in ons geval een Algemene Ledenvergadering (ALV) digitaal te houden.

Als bestuur hebben we besloten, hier gebruik van te maken. Het is immers te onzeker wanneer we wel alle leden in onze kantine kunnen en mogen uitnodigen. We zullen de komende weken daarom iedereen voor een digitale ALV uitnodigen. Leden die geen digitale mogelijkheden hebben, zullen we de mogelijkheid geven vooraf per post hun stem en of punten in te brengen.

Hoe dit precies in z’n werk gaat zullen we de komende periode uitwerken en aan u communiceren. Noteer 26 juni 19.30 uur alvast in uw agenda, voor de digitale ALV van de WVL.

Zijn er na het lezen van dit bericht nog vragen, neem dan contact op met het bestuur.

We zien dat het opvolgen van de maatregelen zich terug betaald in versoepelingen. Laten we dit met z’n alle volhouden en de maatregelen goed opvolgen hopelijk kunnen we van de zomer dan toch volledig genieten van de watersport.

Let goed op u zelf en uw naasten en blijf in goede gezondheid.

Het bestuur WVL.