Op deze pagina treft u het rooster van de zelfwerkzaamheden aan, tevens bent u per brief/mail bent u geïnformeerd over de dagen dat u verwacht wordt voor de zelfwerkzaamheden. In het getoonde overzicht wordt vanwege privacy uw naam niet getoond, wel wordt uw lidnummer getoond. U kunt uw lidnummer terug vinden op uw factuur of opvragen bij de penningmeester.
Verdere regels omtrent de zelfwerkzaamheden kunt u terug lezen in de reglementen.