LET OP! Impact vanwege Corona maatregelen.

De verplichte zelfwerkzaamheden komen tot 1 juni te vervallen, in mei zullen we afhankelijk van de dan nog geldende maatregelen kijken naar de periode juni en gedurende de zomer voor de periode erna. 

Op deze pagina treft u het rooster van de zelfwerkzaamheden aan, tevens bent u per brief/mail bent u geïnformeerd over de dagen dat u verwacht wordt voor de zelfwerkzaamheden. In het getoonde overzicht wordt vanwege privacy uw naam niet getoond, wel wordt uw lidnummer getoond. U kunt uw lidnummer terug vinden op uw factuur of opvragen bij de penningmeester.
Verdere regels omtrent de zelfwerkzaamheden kunt u terug lezen in de reglementen.